Publikujemy raport o nielegalnych zarobkach w spółkach Skarbu Państwa.

Publikujemy raport o nielegalnych zarobkach w spółkach Skarbu Państwa.

Po 8 latach rządów PiS nadzór właścicielski nad publicznym majątkiem znajduje się w kompletnej ruinie!

Liczna rzesza menedżerów, którzy pozyskują niezgodne z prawem wynagrodzenia, wpłaca spore środki na fundusze wyborcze PiS.

Rolą nadzoru właścicielskiego jest doprowadzenie do tego, aby spółki skarbu państwa działały jak normalne przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Wysokość wynagrodzenia musi być uzasadniona wartością menedżera na rynku i jego przydatnością dla spółki.