43. rocznica porozumień sierpniowych!

43. rocznica porozumień sierpniowych!

Jak co roku w Gdańsku. Lata mijają, a Polacy wciąż muszą upominać się o takie wartości jak wolność i elementarny szacunek do drugiego człowieka.