232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Poseł Tadeusz Aziewicz wziął udział w gdyńskich uroczystościach 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

Wspólnie z Radnym Miasta Gdyni Ireneuszem Bekiszem złożyli kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3 maja.

 

Pierwsza w Europie, druga na świecie!

Witaj Maj! Trzeci Maj, u Polaków błogi raj!