O mnie

Tadeusz Aziewicz (ur. 31 października 1960) polski polityk, samorządowiec, ekonomista, poseł na Sejm RP V, VI, VII, VIII i IX kadencji.

Przynależność do komisji
– Komisja Gospodarki i Rozwoju,
– Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
– Komisja Łączności z Polakami za Granicą – Zastępca przewodniczącego

 

Tadeusz Aziewicz – ekonomista

W 1986 ukończył studia z zakresu ekonomiki transportu lądowego na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie rozpoczął pracę w firmie konsultingowej „Doradca”, której szefem był Jan Krzysztof Bielecki – późniejszy premier RP. W latach 1987 – 1995 był pracownikiem naukowym Instytutu Teorii Ekonomii UG. W okresie od 1991 do 1998 związany z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową – kierował Zakładem Gospodarki Komunalnej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji z dziedziny prywatyzacji sektora usług komunalnych. W latach 1998–2002 pełnił funkcję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Tadeusz Aziewicz – samorządowiec 

W 1990 zaangażował się w działalność samorządową. Od 1990 do 1998 przez dwie kadencje zasiadał w Radzie Miasta Gdyni. W latach 1990–1991 był członkiem Zarządu Miasta. W Radzie Miasta kierował Komisją Strategii i Finansów. W tym okresie był też przedstawicielem miasta w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. W latach 1994–1998 był wiceprzewodniczącym Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego. Reprezentował województwo w Krajowym Sejmiku Samorządu Terytorialnego.

Tadeusz Aziewicz – pomorski polityk

Już w latach osiemdziesiątych zaangażował się w działalność opozycyjną. Wspólnie z Donaldem Tuskiem brał udział w tworzeniu trójmiejskiego środowiska liberałów. Zakładał gdański „Kongres Liberałów”, w którym pełnił rolę członka zarządu. Kolejno należał do Kongresu Liberalno Demokratycznego, Unii Wolności a obecnie do Platformy Obywatelskiej RP. Od roku 2005 poseł na Sejm RP.