Współpraca międzynarodowa Sejmu

Dzisiaj ukonstytuowała się Grupa Parlamentarna Polska-Republika Korei.
W efekcie wyborów członkowie Grupy powierzyli mi funkcję Przewodniczącego. To moja kolejna kadencja. Pięknie dziękuję za zaufanie.

Opublikowany przez Tadeusza Aziewicza – Poseł nę Sejm RP Środa, 16 września 2020