Kolejny poniedziałek w Żukowie

Kolejny poniedziałek w Żukowie! Tym razem dyżur pełni Wit Maniewski, mój asystent społeczny.

Kontakt: zukowo@aziewicz.pl