1. rocznica śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska