Zlicytowano!

Dziękuję za obecność i hojność!

Model okrętu podwodnego Sokół – 294 został przekazany po emocjonującej licytacji!