Wizyta studyjna w Sejmie RP

22 listopada 2018 r. w Sejmie RP grupa młodzieży z woj. pomorskiego na zaproszenie Tadeusza Aziewicza, Posła na Sejm RP, przysłuchiwała się obradom 72. posiedzenia Sejmu VIII kadencji, a następnie zwiedzała budynek polskiego parlamentu.