Posiedzenie Grupy Roboczej Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej i Seimasu Republiki Litewskiej

Na posiedzeniu Grupy Roboczej Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej i Seimasu Republiki Litewskiej przypomniałem o traktatowych zobowiązaniach państwa litewskiego w stosunku do polskiej mniejszości.

 

Fot. Krzysztof Białoskórski