Konferencja Prasowa – Program rozwoju polskich portów morskich

Na dzisiejszej konferencji prasowej demaskowaliśmy nieprawdziwe informacje zawarte w rządowej informacji na temat Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Na tak nieprofesjonalnych dokumentach opierają się plany wydatków na poziomie 30 mld zł. #PolskamaPrzyszłość