Interpelacja w sprawie pilnej konieczności przeciwdziałania aktom agresji skierowanym przeciwko przedstawicielom innych narodów, ras i wyznań, w kontekście ataku na członków Stowarzyszenia Magurycz w Starej Hucie w gminie Narol.

Szanowny Panie Ministrze,
W nocy z 28 na 29 kwietnia br. , na cmentarzu ukraińskim w Starej Hucie w gminie Narol w powiecie lubaczowskim, grupa pijanych mężczyzn zaatakowała biwakujących tam członków Stowarzyszenia Magurycz.
Stowarzyszenie to od ponad 30 lat zajmuje się remontowaniem opuszczonych grobów. Tym razem jego członkowie rozbili obóz w Starej Hucie w celu przeprowadzenia prac renowacyjnych na znajdującym się tam nieczynnym cmentarzu greckokatolickim.
Z relacji pokrzywdzonych oraz z relacji prasowych wynika, że napastnicy, którzy przyjechali w nocy samochodem w okolice cmentarza, wykrzykiwali w kierunku uczestników obozu obelgi o charakterze narodowościowym (antyukraińskim), grozili im pobiciem oraz zniszczeniem „banderowskich mogił”.
Członkowie Stowarzyszenia wezwali policję, która zatrzymała sprawców.
W sprawie tej stosowne oświadczenie wydał Związek Ukraińców w Polsce m.in. wyrażając nadzieję że przestępcze działanie sprawców napaści spotka się z właściwą reakcją organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Nie zgłaszam zastrzeżeń w stosunku do aktywności policji. Wg relacji pokrzywdzonych działała ona szybko i sprawnie, zatrzymując agresorów. Prawdopodobnie dzięki profesjonalizmowi policjantów nie doszło do eskalacji przemocy.
Moje pytanie dotyczy kontekstu, w którym zdarzył się ten haniebny akt agresji.
W ostatnich latach na scenę polityczną wróciły idee i zachowania, które po dramatycznych doświadczeniach minionego wieku nigdy nie powinny być akceptowane. Wzbudzanie niechęci do innych narodów, wyznań, czy szeroko rozumianych uchodźców stało się dla niektórych środowisk politycznych skutecznym narzędziem do osiągania partykularnych celów.
Ze smutkiem stwierdzam, że manipulacjom tym ulega spora część społeczeństwa. Doprowadziło to już do wielu ponurych wydarzeń, ciągle dowiadujemy się o kolejnych. Jeżeli wspomniane procesy nie zostaną zatrzymane, prędzej czy później może dojść do tragedii.
Uprawianie polityki poprzez konfliktowanie ludzi – w tym wypadku dwóch sąsiednich narodów, przynosi także poważne szkody w relacjach międzynarodowych. Przypominam, że utrzymanie dobrych relacji pomiędzy Polską i Ukrainą leży we wspólnym, geopolitycznym interesie.
W związku z tym zwracam się do Pana o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie działania zamierza Pan podjąć, aby powstrzymać falę złych emocji, wywołaną przez niektóre środowiska polityczne w naszym kraju, skierowaną przeciwko przedstawicielom innych narodów, ras i wyznań? Z uwagi na zdarzenia, które miały miejsce w Starej Hucie proszę o szczególne uwzględnienie relacji polsko-ukraińskich.
2. Czy rząd, którego jest Pan członkiem, obejmie szczególnym nadzorem śledztwo w opisanej wyżej sprawie, aby do końca wyjaśnić wszystkie jej okoliczności oraz motywacje agresorów, także w kontekście ewentualnej prowokacji wymierzonej w międzypaństwowe relacje polsko-ukraińskie?

Z poważaniem