Interpelacja w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 

„Szanowna Pani Premier,
Z niepokojem przyjąłem informację o planach dotyczących obniżenia subwencji oświatowej z tytułu nauczania języka regionalnego.
Jestem przekonany, że zapisane w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej obniżenie dotychczasowej wagi P16 z wartości 1,5 do 1,3 oraz wagi P17 z wartości 1,1 do 1,0 będzie miało bardzo negatywne skutki dla pomorskiej społeczności.
Największe straty poniosą małe szkoły funkcjonujące na obszarach wiejskich. W większości wypadków są to najważniejsze instytucje publiczne w swoich miejscowościach. Tam ogniskuje się życie lokalnych wspólnot, w których język kaszubski jest nie tylko ważnym środkiem komunikacji, ale przede wszystkim bardzo istotnym elementem lokalnej kultury, tradycji oraz obyczajów.
Dziedzictwo kulturowe Kaszubów – w tym jedyny język regionalny w Polsce, to ważny fragment wielobarwnej pomorskiej tożsamości, na którą składa się dorobek wielu pokoleń – zarówno przybyszów z różnych stron Polski i świata jak i odwiecznych mieszkańców tej ziemi.
Jesteśmy wielokulturowym społeczeństwem, które żyje w zgodzie i wzajemnym szacunku. Nie damy się podzielić, ani skonfliktować.
Ze smutkiem stwierdzam, że plany dotyczące obniżenia subwencji oświatowej z tytułu nauczania języka regionalnego następują wkrótce po niefortunnych wypowiedziach Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, który w trakcie Święta Niepodległości wzbudził głęboką konsternację wśród pomorskiej społeczności apelując o utrzymanie na Pomorzu „stałej pewności własnej przynależności narodowej” i przestrzegając przed separatyzmem.
W związku z powyższym zwracam się do Pani Premier o wyjaśnienie, skąd wziął się zamiar obniżenia subwencji oświatowej z tytułu nauczania języka regionalnego?
Czy rząd kierowany przez Panią Premier ma świadomość wszystkich skutków tego działania, w tym osłabienia szans na przetrwanie jedynego języka regionalnego w Polsce oraz dziedzictwa kulturowego z nim związanego ?
Czy Pani Premier ma świadomość, że dotychczasowy system wag pośrednio ocalił od likwidacji kilkadziesiąt wiejskich szkół na Kaszubach, a zła zmiana zmusi samorządy terytorialne i stowarzyszenia oświatowe do ich likwidacji, co spowoduje wiele konfliktów społecznych?
Będę wdzięczny za interwencję i szczegółowe wyjaśnienia.
Z wyrazami szacunku”