Śniadanie w Radiu Gdańsk

-Niezależnie od podziałów wszystkie środowiska starają się nawiązywać do tradycji Sierpnia. Znaczy to, że tradycja sierpniowa ciągle żyje, jest w naszym społeczeństwie doceniana i dla środowisk politycznych ważna. Jest to szokujące w przypadku PiS -u, bo – bądźmy szczerzy panie pośle Horała, Porozumienia Sierpniowe to były porozumienia z komunistami i o ile kwestionujecie z tej perspektywy Okrągły Stół, to jeżeli chodzi o tradycję sierpniową widzę dużą aktywność ze strony PiS- u by również w tę tradycję wpisywać się. 
To jest tradycja rozmowy – jak mówił wtedy Wałęsa „Polaka z Polakiem”, czyli nie tradycja wojny domowej – żołnierzy wyklętych, tylko tradycja porozumienia narodowego.

Zachęcam do osłuchania audycji: tutaj