Gdynia Wolne Sądy!

-Spotykamy się tu wszyscy, tak jak przed chwilą śpiewaliśmy, dla Ojczyzny ratowania, bo Ojczyzna wymaga ratunku. Naszym wspólnym obowiązkiem jest dźwignąć ten ciężar i dać radę. Wierzę, że to zrobimy!