Zapytanie w sprawie sytuacji przedsiębiorstwa Polska Żegluga Morska i programu jego restrukturyzacji

Szanowny Panie Ministrze,

W lutym tego roku Mateusz Morawiecki -wicepremier i minister finansów w porozumieniu z Panem podjął decyzję o wprowadzeniu zarządu komisarycznego w przedsiębiorstwie państwowym Polska Żegluga Morska.
Z oczywistych względów wywołało to zainteresowanie członków sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Ze smutkiem stwierdzam, że Informacje na temat sytuacji wspomnianej firmy, przyczyn wprowadzenia zarządu komisarycznego oraz działań przewidywanych w trakcie realizacji programu naprawczego przekazane dotychczas posłom miały charakter cząstkowy i trudno uznać je za satysfakcjonujące.
Przypominam, że w poufnym materiale przekazanym do wiadomości członków Komisji zamazano dane dotyczące finansów PŻM, co de facto uniemożliwiło ocenę sytuacji tego przedsiębiorstwa.
W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie czynniki zadecydowały w wprowadzeniu zarządu komisarycznego w przedsiębiorstwie Polska Żegluga Morska?
Jaka jest aktualna sytuacja ekonomiczna tej firmy i podmiotów zależnych?
Jakie działania są realizowane i planowane w ramach programu naprawczego?
Czy planowane są zwolnienia pracowników, jeżeli tak, to ile osób zostanie zwolnionych?
Czy w ramach programu naprawczego dla PŻM przewidziane jest zaangażowanie środków finansowych, których właścicielem jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.?
Czy ktokolwiek z przedstawicieli Pańskiego resortu wywierał presję na członków organów Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. mającą na celu skłonienie ich do zaangażowania zasobów finansowych tej spółki w restrukturyzację PŻM?
Z poważaniem

#gabinetcieni